Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Intertel Group.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Intertel Group używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych w firmie Intertel Group
ul. J.Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów, NIP PL8821728161

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane jako: RODO

 1. Firma Intertel Group ul. J.Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów, NIP PL8821728161 jest Administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Dane te są przetwarzane w następujących celach:
  a) zawarcia umowy oraz wypełniania zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz z uwagi na konieczność podejmowania działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) wypełniania obowiązków prawnych (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  c) optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów sprzedaży i posprzedażowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) oferowania państwu naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Dane te są przetwarzane w następujących celach:
  a) zawarcia umowy oraz wypełniania zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz z uwagi na konieczność podejmowania działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) wypełniania obowiązków prawnych (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  c) optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów sprzedaży i posprzedażowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) oferowania państwu naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  firmom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne w celu dostarczenia Państwu zamówionych produktów,
  podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi finansowe oraz rachunkowe, a także płacowo-kadrowe w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków,
  podmiotom świadczące usługi związane z obsługą sprzedaży.
 5. Oświadczamy, że nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Okres przechowywania danych
  Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz do upływu okresów związanych z obowiązkami rachunkowymi oraz sprawozdawczymi prawem przewidzianymi. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb bezpośredniego marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż nie zostanie nam zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu albo zgoda zostanie cofnięta, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 8. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 9. c) prawo do usunięcia danych jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Wasze dane, możecie zażądać, abyśmy je usunęli,
 10. d) ograniczenia przetwarzania danych: możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 11. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Masz także prawo sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/powinieneś nam wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 12. f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 13. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 14. Firma Intertel Group nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 15. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
 16. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 17. Wszelkie pytania, wnioski, żądania i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@intertel.com.pl, telefonicznie pod numerem 74 852 22 22 osobiście lub listownie: Intertel Group ul. J.Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronach www.intertel.com.pl i w serwisach aukcyjnych pod loginem intertel2009 w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.


(c) Copyright, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl